Mono materiálové svrchní podložky

Přírodní podložky s jednotnou výplní tvořenou jediným typem materiálu. Výplň může tvořit bavlna nebo živočišný chlup. Tyto přírodní svrchní podložky zpravidla regulují tuhost lůžka a jeho termoregulaci, která je odvislá od použitého materiálu. Hlavní nevýhodou přírodních svrchních podložek je jejich sléhavost, způsobená měkkými materiály, se kterou se musí při jejich pořízení počítat. Obecně lze říci, že čím měkčí budete chtít přírodní svrchní podložku, tím více sléhavá bude (dříve ji proležíte). Rychlost proležení je také odvislá od váhy uživatele / uživatelů. Například 120kg muž jí proleží mnohem dříve než 60kg žena. Slehnutí přírodní svrchní podložky zmírníte jejím pravidelným naklepáváním a otáčením.