Informace pro spotřebitele

informace pro spotřebitele zveřejněné dle §14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu mezi korporací "České Matrace s.r.o., IČ: 03552875" a spotřebitelem, je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 796/44, 11001 Praha 1
adr@co.cz
http://www.adr.coi.cz

Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu můžete do 14 dnů od jejího uzavření, pouze u smluv, u kterých je to možné (smlouvy sjednávané distančním způsobem, tedy prostředky komunikace na dálku, jakými jsou telefon nebo internet). Stejně tak lze odstoupit od smluv uzavíraných mimo obchodní prostory korporace, například při předváděcím prodeji.

Odstoupit od kupní smlouvy či smlouvy o dílo týkající se zakázkové výroby ve 14 ti denní lhůtě bez udání důvodů lze pouze dohodou.

V případě odstoupení od smlouvy platí náklady na vrácení výrobků a zboží spotřebitel, a to v plné výši.

Spotřebitel je povinnen vrátit zboží v takovém stavu, ve kterém si jej od korporace převzal.