Informace pro spotřebitele

informace pro spotřebitele zveřejněné dle §14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu mezi korporací "České Matrace s.r.o., IČ: 03552875" a spotřebitelem, je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 796/44, 11001 Praha 1
adr@co.cz
http://www.adr.coi.cz