Přírodní matrace vs. plasty

Přírodní matrace vs. plasty

Vyhlásili jsme stop všem plastům!! V souladu s ekologickou politikou společnosti jsme zavedli nová opatření, která minimalizují používání plastů během výroby a dodávání našich produktů na trh.

Díky propracované enviromentální politice se naší společnosti dlouhodobě daří minimalizovat obsah plastů jak ve výrobě tak v následném doručování přírodních produktů k našim zákazníkům.

Protože vyrábíme přírodní matrace a jiné přírodní produkty, lpíme na tom, aby i celá naše výroba byla co nejvíce přívětivá k přírodě.

Vlastní doručování našich výrobků nám umožňuje používat obalové materiály, které jsou pratelné a dají se použít opakovaně. Vyšší pořizovací cena a náklady spojené s údržbou těchto obalů nám za to však stojí. Dříve jsme za kalendářní rok vyprodukovali stovky kilogramů plastových obalů. Toto obrovské množství se nám s pomocí nové enviromentální politiky podařilo snížit na pouhé desítky kilogramů.

Nejvýznamnější oblasti, kterých se tato opatření týkají jsou:

- balení přírodních matrací a výrobků

Výrobky ve výrobě balíme do pratelných obalů, které jsou sice vyrobeny s příměsí polyesteru, ale umožňují mnohanásobně opakované použití díky jejich pratelnosti. Jeden takový pratelný obal ušetří ročně zhruba 50 kilogramů jednorázových plastových obalů, které se používají běžně. Během výroby jsou tak naše přírodní produkty chráněny proti poškození a znečištění a zároveň je výroba šetrnější k přírodě.

- přeprava přírodních matrací a výrobků

Vlastní doprava přírodních matrací a dalších přírodních produktů až k zákazníkům do jejich domovů nám umožňuje velkou variabilitu a dohled nad vlastními přírodními produkty během celého doručovacího procesu. Nejsme proto nuceni balit výrobky tak, aby během dopravy nedošlo k jejich poškození třetími osobami na straně externích doručovatelů. Pratelné potahy nám tedy slouží nejen k ochraně přírodních matrací a produktů při manipulaci ve výrobě, ale také při doručování k zákazníkovi.

- skladování materiálů pro výrobu přírodních matrací a produktů

Materiály běžně skladujeme volně ložené. Zde se snažíme působit na naše dodavatele, kteří nám materiály doručují pomocí zprostředkovatelů zasilatelských služeb, a proto jsou materiály ve většině případů baleny v plastových obalech (pytle, fixační folie apod.). Pokud je to v našich silách, dovážíme si materiály vlastními silami a bez plastových obalů.

- potravinové obaly

Do budoucna máme v plánu zaměřit se na potravinové plastové obaly a pomocí financování zajistit pro zaměstnance obaly recyklovatelné, nebo obaly univerzální, které lze využívat opakovaně a dlouhodobě. Máme tak v plánu vyrobit například sérii pratelných textilních tašek z přírodních materiálů, pořídit skleněné obaly na pitnou vodu nebo vyrobit pratelné textilní sáčky z přírodních materiálů na pečivo, ovoce a zeleninu.

Výroba přírodních matrací a produktů je naše hoby, které nás baví a naplňuje.

Chceme náš svět zelený a zdravý, a to nejen pro sebe ale hlavně pro generace, které přijdou po nás.