Nacházíte se:

Zelená firma

České Matrace - Zelená firma

Cílem projektu Zelená firma® je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení.

Projekt je zaměřen na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií od firem a jejich zaměstnanců..
V současné době se projektu účastní více než 2100 firem.

Zapojením do projektu Zelená firma® se chceme podílet na podpoře udržitelnosti ekologických standardů, a to nejen při našich výrobních aktivitách, ale také rozšiřováním povědomí našich zaměstnanců a zákazníků.

Zřízené sběrné místo pro vysloužilý elektroodpad se nám pravidelně plní, a tak jsme rádi, že tento druh odpadu končí na tom správném místě, kde dochází k jeho ekologické likvidaci.

Více o projektu: https://www.rema.cloud/zelena-firma/