Servis přírodní matrace

Servis přírodní matrace

Nedivte se, ale nejenom u auta se dá provádět pravidelný servis. Přírodní matrace jsou produktem, který si pořizujete až na 20 let, proto je třeba věnovat jim náležitou starost a péči.

Jak jsme již uvedli výše, přírodní matrace mají životnost až 20 let. Během této doby na ně samozřejmě působí okolní vlivy prostředí a nejvíce vliv člověka. Pokud si přírodní matrace pořizuje dospělý člověk, který má už odrostlé děti, pak ze zkušeností víme, že přírodní matraci věnuje opravdovou péči protože v ní vidí její hodnotu a přínos pro zdraví, tedy svou dlouhodobou investici.

Pokud si matraci ale pořizují mladí lidé s dětmi, nebo starší lidé pro své děti či vnoučata, pak má životnost takové přírodní matrace mnohá úskalí. Samozřejmě lze matraci ochránit pomocí doplňků, jakými jsou třeba přírodní ochranné podložky neboli toppery, dále potom prostěradla a různé ochranné doplňky buď přírodní, nebo syntetické. Doplňovat přírodní matrace syntetickými doplňky (polyuretanové či polyesterové toppery a další) je však přinejmenší mrhání přírodními zdroji. Přírodní charakter lůžka, za který jste zaplatili nemalé peníze tím totiž velmi degradujete.

Protože matrace vyrábíme a nejsme překupníci, kteří se živí na práci jiných, tak jsme samozřejmě schopni matrace do jisté míry vyčistit a pokud to není možné nebo je to málo efektivní, jsme schopni vyměnit jakoukoliv část přírodní matrace za novou. Proto například u menších dětí doporučujeme pořizovat přírodní matrace ve futonovém provedení. Případné opravy nejsou tak nákladné a do budoucna je možné s menšími náklady matraci upgradovat na vyšší typ.

Servis přírodní matrace

Co se tedy samotného servisu přírodní matrace týká, lze jej rozdělit do čtyř základních kategorií, které uvádíme níže včetně jejich podrobného popisu s příkladem.

1. OPRAVA PŘÍRODNÍ MATRACE

Jak napovídá název kategorie, tak oprava přírodní matrace se provádí v případech, kdy je přírodní matrace nezvratně poškozena a její stav brání dalšímu řádnému používání. Jedná se o případy, kdy je matrace například roztržena či rozříznuta ostrým předmětem a materiály se tlačí ven. Dalším příkladem může být promočení matrace způsobené vytopením bytu, či hašením během požáru.

V tomto případě si pro přírodní matrace po domluvě přijedeme a odvezeme je k nám do dílny. Následně matrace rozebereme, přírodní materiály zkontrolujeme a zvážíme, které z nich půjdou použít. Některe materiály lze sešívat, některé lze samostatně sušit. Následně vám vypracujeme rozpočet na opravu přírodních matrací a pokud vám rozpočet bude vyhovovat, tak zachráníme veškeré přírodní materiály které zachránit lze, aniž by byla snížena jejich funkce v matracích. Následně vyměníme poškozené a neopravitelné materiály a matrace opět zkompletujeme. Na vyžádání vám můžeme zasílat také fotodokumentacy z opravy. Po dokončení práce vám přírodní matrace dovezeme zpět.

2. ÚPRAVA PŘÍRODNÍ MATRACE

Protože mají naše matrace životnost až 20 let, myslíme i na to, když se u zákazníka změní okolnosti, které předcházely výběru přírodní matrace. Například když zákazník vlivem onemocnění nebo úrazu přibere na váze a matrace již neí schopná dlouhodobě nést vyšší zátěž. V takovém případě hrozí proležení materiálů a vytvoření prohlubně v matraci. Ta může mít za následek bolesti zad a spánek tak nemusí být příjemný a regenerační. V tomto případě jsme samozřejmě schopni zasáhnout a matraci upravit na jiný typ. Tuto službu například nabízíme při koupi naší matrace. Když vám s výběrem pomůžeme, máte u nás garanci dodatečné úpravy tuhosti, a to po dobu 5ti týdnů od doručení přírodní matrace. Tuto službu nabízíme proto, že lidské tělo si na přírodní matraci zvyká právě až 5 týdnů. Proto zde existuje malá šance, že vám přírodní matrace nebude vyhovovat. Služba má potom eliminovat tuto malou šanci na nulu.

3. UPGRADE PŘÍRODNÍ MATRACE

Nejčastěji u malých dětí a dorostenců se stává, že z matrace postupem času "vyrostou". S tímto se ale již pří výběru přírodní matrace počítá. Proto doporučujeme těmto kategoriím zákazníků pořídit přírodí matrace ve futonovém provedení. Následný plánovaný upgrade například po 5ti letech je tak méně nákladný. Jednak je u fotonového provedení přírodní matrace nižší pořizovací cena a potom jsou zachovány ortopedické vlastnosti matrace. Obal futonového provedení matrace se lehčeji sundá a pokud se upgraduje matrace u mladého člověka nad 22 let, tak se již provádí upgrade na standardní celošité provední přírodní matrace.

4. ÚDRŽBA PŘÍRODNÍ MATRACE

Údržbou přírodní matrace se myslí především provedení kontroly po uplynutí doby hygienické zátěže. Při takové kontrole přijedeme k vám. Matraci na místě zkontrolujeme z hlediska užívání, zda není někde poškozená, povolená, znečištěná a zároveň odebereme neinvazivním způsobem (matraci nikde nepářeme) vzorky vrchní vrstvy materiálů v matraci, které jsou nejblíže vašemu tělu. Vzorek si odvezeme a provedeme laboratorní měření obsahu solí ve vzorku. Pokud obsah solí překračuje stanovenou hranici, tak vám doporučíme postup a případný rozpočet jeho provedení. Potom je na vás, zda údržbu chcete provést, nebo nikoliv.

V dalším případě si matraci odvezeme, například když jedete na dovolenou, nebo na delší výlet s rodinou. Během vaší nepřítomnosti přírodní matraci vyčistíme, provedeme kompletní kontrolu u nás a jakmile se vrátíte, tak vám matraci vrátíme připravenou k dalšímu užívání. Tato údržba je zpoplatněna a probíhá vždy na základě individuální domluvy se zákazníkem.