Zodpovědná firma

Firma České Matrace s.r.o. podporuje vzdělávání v oblasti třídění odpadu. Hlavním cílem projektu je, předat zaměstnancům českých firem prostřednictvím jejich zaměstnavatelů informace o správném nakládání s odpady.

    • Vzdělávací projekt na podporu třídění odpadu ve firmách
    • Prohloubení společenské odpovědnosti firem

Organizátorem projektu je EKO-KOM, a.s. autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru. Tento systém zajišťuje plnění zákonných povinností pro 81% obalů uváděných na trh v ČR. Díky tomu je EKO-KOM, a.s. uznávanou autoritou v oblasti odpadového hospodářství.

Stránky projektu: https://www.zodpovednafirma.cz/

  • České Matrace - Zodpovědná firma

A MY JDEME JEŠTĚ DÁLE

 Protože nám nestačí být pouze účastníkem výše uvedeného ekologického projektu, tak jdeme ještě dále. Pracujeme s přírodními materiály, vyrábíme přírodní matrace, a proto chceme svůj přístup k přírodě ještě zlepšit. V rámci firmy se nažíme podporovat ekologické myšlení všech pracovníků, aby se chovali ekologicky i v soukromém životě.

Jaké odpady třídíme a sbíráme?

ELETROODPAD

Elektroodpad třídímě v rámci projektu "Zelená firma®" o kterém se můžete dočíst základní informace ZDE a dále na stránkách samotného projektu. V rámci projektu sbíráme vysloužilý elektroodpad vyřazený ve společnosti, a také od všech zaměstnanců.

PAPÍR

Třídíme veškerý papír, který nám přijde pod ruku. Dokonce i vyřazené dokumenty ze společnosti skartujeme vysokým stupněm utajení a skartovaný papír v bedných balíme samostatně. Všechen papír předáváme do škol. Papírové trubice, na kterých dovážíme materiály předáváme do škol a školek, aby děti mohly kreativně tvořit.

BATERIE

Vysloužilé baterie třídíme zvlášť. Bezpečně zabalené je pak předáváme opět do škol, které za podobný materiál získávají finanční odměnu na nákup vybavení pro děti.

PLASTY

Co se týká plastů, tak jsme vemi aktivní. Více o našem přístupu v oblasti plastů se můžete dočíst v našem článku "Přírodní matrace vs. plasty"

ZBYTKY Z VÝROBY

98% odpadu z materiálů dále zpracováváme. Odstřižky bavlny nám slouží jako výplň do polštářků, které rozdáváme zákazníkům a všem, kdo má vztah k přírodním materiálům stejný, jako my. Přírodní kaučuk trháme na malé kousky a používáme jej jako výplň do některých produktů (polštáře, podložky, sedáky). Koňské žíně dále zpracováváme do vzorků a také do polštářů. Z kokosu vyrábíme zajímavé doplňky do interiérů, nebo je používáme dále ve výrobě jako podložky pod nářadí nebo ortopedické podsedáky pro naše pracovníky.

BIOODPAD

Zbytky z rostlinných produktů (ohryzky, slupky, listy z květin, hlína z přesazování květin atd.) kompostujeme a po nějakém čase opět používáme jako kvalitní zeminu do ke květinám.